Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bố kiếm chuyện để địt con gái